Vymáhanie pohľadávok a regresy

Máme dlhoročnú prax vo vymáhaní pohľadávok, vrátane opatrení na odhalenie úmyselného zníženia majetku dlžníka a uplatňovaní nárokov voči zodpovedným subjektom. Poradíme vám ohľadom opatrení na minimalizáciu rizika budúcich dlhov. Počas konania vás priebežne informujeme o pravdepodobnosti splatenia dlhu ako aj o celkových nákladoch spojených s konaním, súdnych poplatkoch a odmenách advokátov.

Služby

  • Predžalobné výzvy, návrhy na vydanie platobného rozkazu a návrhy splátkovách kalendárov
  • Negociácie o urovnaní dlhu
  • Nútená dražba

Skúsenosti

Vymáhanie pohľadávok pre najväčšiu českú poisťovňu prostredníctvom európskeho platobného rozkazu vo väčšine krajín EU.

Vedúci právnici

Sme pripravení vám pomôcť