Korporátna agenda, fúzie a akvizície, zakladanie a prevody spoločností

Podieľali sme sa na veľkom množstve transakcií, počas ktorých sme si ustanovili a rafinovali štandardizované procesy. Vďaka tomu vám poskytujeme hospodárne poradenstvo. Poradíme vám pri stratégii a výbere spôsobu prevodu spoločnosti a zastúpime vás na rokovaniach.

Služby

 • Zakladanie spoločností
 • Prevod vlastníckeho práva a zmena korporátnej štruktúry
 • Vypracovanie spoločenskej zmluvy alebo stanov
 • Zmeny právnej formy, fúzie a rozdelenie spoločností
 • Poradenstvo v otázkach daňového práva
 • Zrušenie spoločností, vrátane likvidácie
 • Zriadenie konzorcia
 • Outsourcing/hosting
 • Agentúry a distribučné zmluvy
 • Franchises
 • Prípravy transakcií a due diligence
 • Vypracovanie zmlúv a dokumentov, e.g. zmluvy o mlčanlivosti, list o zámere, zmluva o kúpe akcií

Skúsenosti

 • Poradenstvo a sfinalizovanie kúpy realitného projektu v hodnote 30 mil. EUR v centre Bratislavy významným rakúskym realitným investičným fondom
 • Poradenstvo ohľadom prevodu majetku pre významnú švajčiarsku stavebnú spoločnosť tunelov (Marti AG)
 • Poradenstvo pre subjekt pridružený k VINCI Group pri rôznych významných projektoch líniových stavieb a komerčných objektov v regióne CEE

Vedúci právnici

Sme pripravení vám pomôcť