Konkurz a reštrukturalizácia

Zastupujeme a poskytujeme poradenstvo pre veriteľov ako aj spoločnosti v úpadku.

Služby

  • Predchádzanie úpadku a reštrukturalizácia dlhu
  • Konkurzné konanie
  • Negociácie s veriteľmi
  • Poradenstvo pre spoločnosti, ktorým hrozí úpadok

Skúsenosti

  • Zastupovanie zahraničného štátneho podniku vo vymáhaní dlhu v hodnote viac ako 3 mil. EUR voči slovenskej farmaceutickej spoločnosti vrátane trestného konania voči jej štatutárov
  • Člen výboru veriteľov pri reorganizácii popredného predajcu potravín na Slovensku (Carrefour)

Vedúci právnici

Nevzdávajte sa, ak sa vaši dlžníci ocitli v úpadku. Máme expertný know-how v riadení konkurzných konaní a vymáhaní dlhov voči konateľom spoločností v konkurze.

Sme pripravení vám pomôcť