Norbert Mego

Advokátsky koncipient

Norbert Mego je absolventom Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy. Počas štúdia na vysokej škole pracoval v advokátskej kancelárii, ktorá poskytovala právne služby v rôznych oblastiach práva, predovšetkým so zameraním na obchodné právo, právo obchodných spoločností a vymáhanie pohľadávok.
V našej kancelárii sa špecializuje na občianske právo, obchodné právo so zameraním na sporovú agendu a záväzkové vzťahy. Predovšetkým sa venuje príprave žalôb a iných súdnych podaní, právnych analýz, vypracovávaniu zmlúv a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach.

Špecializácia

Občianske právo
Obchodné právo 
Obchodné spoločnosti
Zmluvné právo 
Právo IT 
Súdne spory

Jazyky

slovenský
anglický
maďarský

Vzdelanie

2015 – Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta

Členstvá

2015 – Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora