IT, start-up, shared economy

Postavte svoj start-up na pevných základoch

Start-up

Sme vašou oporou pri všetkých štádiách rastu. Na začiatku efektívne nastavíme vaše podnikanie a vy sa  môžete zamerať na to čo je dôležité – rast vášho start-upu. Upravíme vaše vzťahy dovnútra a navonok  tak, aby vaše podnikanie prebiehalo hladko bez narážania na právne prekážky. Neskôr pri vstupoch alebo výstupoch investorov vám asistujeme s voľbou najvhodnejšej metódy financovania a dohliadneme nad ochranou vašich záujmov.

Služby

  • Úprava interných vzťahov v spoločnosti
  • Poradenstvo pri rôznych formách vstupov a výstupov investorov a financovania – výber najlepšej metódy
  • Nastavenie obchodných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi,
  • Nastavenie pracovnoprávnej dokumentácie a zmlúv
  • Práva duševného vlastníctva – IP rights – patenty, ochranné známky, licencie
  • Compliance, všeobecné obchodné podmienky, GDPR

Shared economy

Pomôžeme vám pri expanzii vášho podnikania na Slovensko alebo do iných krajín. Zabezpečíme pre Vás súlad s lokálnou legislatívou, nastavenie daní a korporátnej štruktúry.

Služby

  • Compliance
  • Otázky daňového práva
  • Korporátna štruktúra

Skúsenosti

Poradenstvo a zastupovanie v negociáciách pre start-up s platformou pre digitálnu grafiku pri viac ako 1 mil. € externom financovaní a úprava vzťahov s klientmi a dodávateľmi.

Vedúci právnici

Sme pripravení vám pomôcť