Poisťovníctvo

Asistujeme globálnym poisťovniam v regióne CEE pri vymáhaní pohľadávok a regresov z akéhokoľvek typu poistenia.
Úzko spolupracujeme s právnymi expertmi z popredných poisťovníckych spoločností pri riešení dôležitých regionálnych nariadení a právnych prípadov.

Služby

  • Súdne spory a vymáhanie pohľadávok v jurisdikciách CEE (SR, CZ, HU)
  • Posúdenie pohľadávky a analýza bonity dlžníka
  • Spracovanie poistných podmienok

Skúsenosti

  • Zastupovanie nemeckej poisťovne pri vymáhaní náhrady škody voči významnej slovenskej poisťovni v súvislosti so škodou pri zaplavení vodnej elektrárne
  • Cezhraničné vymáhanie náhrady škody presahujúcej 500 000 EUR v súvislosti so stratou medených zvitkov
  • Úprava podmienok spracúvania osobných údajov pre ázijskú poisťovňu pre námornú dopravu v súvislosti GDPR

Vedúci právnici

Sme pripravení vám pomôcť