Pracovné právo a migrácia pracovníkov

Mimo všeobecného poradenstva sa zameriavame na poskytovanie služieb pre biznisy a zamestnávateľské agentúry a pri vysielaní zamestnancov v rámci EU ale aj do celého sveta.

Služby

  • Vysielanie zamestnancov v rámci EU (pracovné povolenia, výpočet minimálnej mzdy, otázky sociálneho a zdravotného poistenia)
  • Všeobecné právne poradenstvo – ukončenie pracovného pomeru, pracovné podmienky, pracovné zmluvy.

Skúsenosti

  • Poradenstvo pri vysielaní tímu viac než 300 zamestnancov do Nemecka a na Island
  • Sme oficiálny zástupca pre väčšinu cestných dopravcov vo Francúzsku a Nemecku v spojitosti s úpravou minimálnej mzdy vysielaných zamestnancov (Act Macron, Act MILOG)

Vedúci právnici

Sme pripravení vám pomôcť