Jana Tereková

Právnik/ Of Counsel

Jana Tereková začala pôsobiť v advokácii ako advokátsky koncipient v roku 2013 po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia získavala skúsenosti pôsobením v advokátskych kanceláriách so zameraním najmä na občianske právo a obchodné právo. Vo svojej právnej praxi sa zameriava najmä na poskytovanie služieb v oblasti rodinného práva, dedičského práva, občianskeho práva, civilného procesného práva a obchodného práva. Pôsobí v rámci pobočky kancelárie v Paríži.

Špecializácia

Občianské právo 
Európske právo
Autorské právo
Právo verejných inštitúcií

Jazyky

francúzsky
slovenský
anglický

Vzdelanie

2013 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Členstvá

2013-2018 – Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora