Daniela Treláková

Advokátsky koncipient

Daniela Treláková začala pôsobiť v kancelárii ako advokátsky koncipient v roku 2018 po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia získavala skúsenosti pôsobením v advokátskych kanceláriách so zameraním najmä na občianske právo a obchodné právo. Vo svojej právnej praxi sa zameriava najmä na poskytovanie služieb v oblasti rodinného práva, dedičského práva, občianskeho práva, civilného procesného práva a obchodného práva.

Špecializácia

Rodinné právo 
Dedičské právo
Vymáhanie pohľadávok
Právo obchodných spoločností
Občianske právo
Obchodné právo

Jazyky

slovenský
český
anglický

Vzdelanie

2013-2018 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Členstvá

2018 – Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora

Prax

2014  HMG&Partners, s.r.o.
2015-2017  ius aegis, s.r.o.
2017  GHS Legal, s.r.o.
2017 Stáž – Okresná prokuratúra Bratislava V