Trestné právo

Zastupujeme a poskytujeme poradenstvo privátnym klientom ako aj spoločnostiam v oblasti trestného práva. V závislosti od problematiky spravidla spolupracujeme s renovanými advokátmi.

Služby

  • obhajoba obvineného v trestnom konaní, písomné podania orgánom činným v trestnom konaní,
  • priama účasť pri úkonoch trestného konania
  • komplexné poradenstvo v súvislosti s trestnou zodpovednosťou právnických osôb
  • odborné stanoviská a posúdenia právne zložitých prípadov z hľadiska trestného práv
  • poradenstvo pri podávaní trestných oznámení
    zastupovanie poškodeného v trestnom konaní

Skúsenosti

  • Zastupovanie cudzieho štátu pri v trestnom konaní v súvislosti s trestnou činnosťou štatutárov slovenskej spoločnosti vo veci podvodu vo výške viac ako 3M EUR
  • Obhajoba obvinených štatutárov v súvislosti s ekonomickou trestnou činnosťou

Vedúci právnici

Platí, že o odpustenie sa žiada ľahšie ako o povolenie. Pre Vaše podnikanie s možným- presahom do oblasti trestného práva však odporúčame konzultovať jednotlivé aspekty a možné riziká s našimi odborníkmi pred tým, než tieto kroky podniknete.

Sme pripravení vám pomôcť