Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Pomôžeme vám s nastavením právneho rámca projektu a regulatórnych otázkach, so zabezpečením financovania projektu, s vypracovaním a dojednávaním zmlúv, s verejným obstarávaním ako aj s kúpou alebo predajom existujúceho projektu.

Služby

  • Kúpa a predaj nehnuteľností
  • Komerčný prenájom nehnuteľností
  • Územné plánovanie a iná regulácia nehnuteľností
  • Nútený predaj a dražba
  • Finančné poradenstvo a zmena organizácia vlastníckych práv
  • Poradenstvo v stavebnom práve, stavebných povoleniach a due diligence nehnuteľností

Skúsenosti

  • Poradenstvo a sfinalizovanie kúpy realitného projektu v hodnote 30 mil. EUR v centre Bratislavy významným rakúskym realitným investičným fondom
  • Poradenstvo pre poprednú švajčiarsku stavebnú spoločnosť so zameraním na výstavbu tunelov
  • Poradenstvo pre subjekt pridružený k VINCI Group pri rôznych významných projektoch vo výstavbe infraštruktúry a komerčných objektov v regióne CEE

Vedúci právnici

Sme pripravení vám pomôcť