German desk

Vďaka blízkosti k Viedni a silnej prítomnosti nemecky hovoriacich investorov v regióne CEE, Viktor Mišík nadobudol uznanie v rámci rakúskej a nemeckej podnikateľskej komunity v regióne CEE.

Rastúca dôležitosť tejto klientely si vyžiadala ustanovenie pobočky vo Viedni s predpokladaným otvorením koncom roku 2019. Vďaka tomuto budeme môcť priamo asistovať našim rakúskym klientom a podporiť rastúcu slovenskú komunity v ich podnikateľských aktivitách v Rakúsku.

Vybrané služby v Rakúsku:

  • Vymáhanie pohľadávok
  • Zakladanie spoločností
  • Poradenstvo v obchodnom práve, pracovnom práve a pri nájme nehnuteľností
  • Vypracovanie obchodných zmlúv, primárne v spojitosti s kúpou alebo predajom spoločností a nehnuteľností

Skúsenosti

  • Zastupovanie nemeckej poisťovne pri vymáhaní náhrady škody voči významnej slovenskej poisťovni v súvislosti so škodou pri zaplavení vodnej elektrárne
  • Cezhraničné vymáhanie náhrady škody presahujúcej 500 000 EUR v súvislosti so stratou medených zvitkov
  • Úprava podmienok spracúvania osobných údajov pre ázijskú poisťovňu pre námornú dopravu v súvislosti GDPR

Vedúci právnici

Máte otázky ohľadom začatia podnikania, pôsobenia alebo investícií v Rakúsku, na Slovensku, v Českej republike alebo Maďarsku?

Kontaktujte nás ohľadom vypracovania nezáväznej ponuky

Sme pripravení vám pomôcť