O nás

Našim cieľom je poskytnúť klientom pragmatické právne riešenia s predvídateľnou odmenou a zameraním na biznis ciele v regióne CEE a Francúzsku.

O nás

Našim cieľom je poskytnúť klientom pragmatické právne riešenia s predvídateľnou odmenou a zameraním na ich biznis ciele v celom regióne CEE a Francúzsku.

1
2009

Založenie kancelárie

Poskytujeme služby pre nemecké, rakúske, francúzske firmy a slovenských podnikateľov.

2009
2
2012

Založenie pobočiek vo Francúzsku a Českej Republike

Po nadobudnutí cezhraničných skúseností expandujeme do zahraničia. Získanie licencie euroadvokáta vo FR a ČR nám umožňuje priamo zastupovať klientov pred miestnymi inštitúciami a efektívnejšie presadzovať ich záujmy.

2012
3
2015

Zakladajúci člen medzinárodnej siete ATLO

Vďaka ATLO pokrývame problematiku klientov v oblasti dopravy, logistiky a poisťovníctva v celej EÚ, ako aj v Rusku a Turecku. Poskytujeme služby pre globálnu klientelu.

:hover

 

2015
4
2019

Rebrand na MisikLaw

Po zmenách v partnerskej štruktúre sa ešte výraznejšie zameriavame na medzinárodné pôsobenie. Aj napriek tomu, že sme doteraz pôsobili pod rôznymi názvami, náš cieľ zostáva rovnaký: poskytovať klientom pragmatické právne služby v celom regióne CEE a Francúzsku.

2019

Princípy, ktorými sa riadime

Pragmatickosť

Pri každom prípade berieme do úvahy aj ekonomické a strategické zhodnotenie situácie a rizík nad rámec práva.

Transparentnosť

Žiadne prekvapenia. Veríme, že klient by mal vedieť o kompletnej odmene za naše služby vopred.

Priamo k veci

Nie sme limitovaní zaužívanými formalitami a prežitkami z histórie. Ak sú neefektívne pre dosiahnutie vášho cieľa, tak ich neuplatníme.

Inovatívnosť

Využívaním nových technológií neustále zefektívňujeme poskytovanie našich služieb.

Dôvera

Pracovné vzťahy s našimi klientmi a aj medzi sebou navzájom zakladáme na vzájomnej dôvere.

Profesionalita

Právne poradenstvo poskytujeme na základe dlhoročných odborných skúseností. Každý člen tímu je pridelený klientovi podľa jeho špecializácie.

Sme pripravení vám pomôcť