Uncategorized @sk

Register konečných užívateľov – dôležitá povinnosť pre obchodné spoločnosti do konca roka 2019

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri sú povinné do 31/12/2019 zapísať svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Posledná novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti priniesla určité nové povinnosti pre podnikateľské aj iné subjekty. Jednou z nich je aj povinnosť právnických osôb identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a zapísať údaje o tejto osobe do …

Register konečných užívateľov – dôležitá povinnosť pre obchodné spoločnosti do konca roka 2019 Čítajte viac »